Fagdager 2021 NTF

Norsk Traumeterapeutforening ønsker hjertelig velkommen til årets fagdager 2021.

Pris medlemmer NTF, early bird: 1500,- før 30/9. Etter 2000,- 
Pris ikke medlemmer, early bird: 2000,- før 30/9. Etter 2400,-

Hovedforedragsholdere er:

Foredragsholder:
Ada Sofie Austegard: generalsekretær Stine Sofies Stiftelse

Foredragsholder:
Aage Storm Borchgrevink, f. 1969, Cand Philol, Styreleder I Norsk faglitterær forfatterforening,
Leder for Center for International Justice ved Den norske Helsingforskomité, forfatter av boka En
norsk tragedie; Anders Behring Breivik og veiene til Utøya (2012) som fikk Kritikerprisen og er
oversatt til en rekke språk.

Foredragsholder:
MartaThorsheim, MBA, Gestalt psykoterapeut, IoPT Psykotraumeterapeut underviser og- veileder,
grunnlegger av Institutt for Traumearbeid/IoPT Norge
Faglig leder av Institutt for Traumearbeid

TORSDAG 28.OKT

09:00 - 09:45 Registrering 
09:45 -10:00 Velkommen v/styret 
10:00 -11:00 Ada Sofie Austegård
11:00 -12:00 Mette Mehus, Frigg Valla og Ellen Torp 
12:00 -13:00 Paneldebatt med spørsmål fra publikum 
13:00 -14:30 Lunchpause 
14:30 -17:00 Marta Thorsheim

FREDAG29.OKT

Registrering 09:00 -10:00 
Aage Storm Borchgrevink 
10:00 -11:00 Irene Standnes og Sissel Kvinen 
11:00 -11:15 Pause 
11:15 -12:30 Paneldebatt med spørsmål fra publikum. 
12:30 -14:00 Lunchpause 
14:00 -15:00 Siv Helen Rydheim 
15:00 -15:30 Oppsummering og avslutning 


Betingelser: Billettavgift refunderes ikke men kan overdras til annen deltager. Meld endringen inn til post@traumeterapeutforeningen.no. Hvis arrangementet bli avlyst av NTF vil full refusjon bli gitt. Reiseforsikring dekker deltagers kostnader ved uforutsette hendelser/sykdom etter eget regelverk. Sjekk gjerne din forsikring.

 

Arrangement

Starter
28.10.2021

Slutter
29.10.2021

Påmelding stenger 27.10.2021 12:00

Sted
Schafteløkken

Billetter

Type
Pris
Velg

Fagdager 2021 NTF
28.10.21 - 29.10.21
Kr 800,00 - 2 000,00
Obligatorisk
Pris etter 30.09.2021 Kr 2 000,00